Galajûn CSA

TSA is drok dwaande mei de tariedings om fan’e freedtejûn fan ‘e Arumer merke (29 july 2016) in moaie Gala-Jûn te meitsjen, dy’t yn it teken stiet fan award útrikkings.
Alle 6 buurten fan Arum krige de opdracht in film te meitsjen dy’t op dizze jûn toant wurd.
De films stean yn it teken fan C(rime) S(cene) A(rum).
In profesjonele sjuery sil dizze filmkes beoardiele op ferskate ûnderdielen en op de freedtejûn fan ‘e Arumer merke sil de award útrikt wurde.