Foarstellingen

Hjir fine jo de links nei de ferskate foarstellingen.
Per foarstelling is it ferhaal, de skriuwer en regisseur beskreaun.
Underoan stiet de foto-galerij.

Omke Henk, 2017

Langst, 2014

Reade Wyn, 2010

Parkes, 2007

De lantearnepeal, it bankje en de doazen, 2003

De sêne, 2000

Op knibbels in ‘e Kroech, 1998

De Arumer kat, 1995

De Kamping, 1992

Frjemd Fryslân, 1990

De Indianen, 1984

Wat sin en wille, 1983