Mededeling!

Zoals u misschien al gehoord heeft, zullen Stichting Teater Selskip Arum en het Frysk Selskip Arum eerdaags samen verder gaan onder een nieuwe naam.

Om die reden zal deze website eerdaags ophouden te bestaan. Als er een nieuwe naam en website bekend zijn, zullen we dat op sociale media en onze websites aangeven.