Nijs

Omke Henk

Yn 2014 bestie Stifting Teater Selskip Arum 25 jier! Dit jubileum ha we mei alle teaterleafhawwers út Arum en omkriten fiert, mei ús earste iepenloftspul. It teaterstik “Langst” wie in grut sukses en waard “bejubeld” troch spilers,besikers en recensenten. Dit projekt wie net mooglik west sûnder de finansjele stipe fan ús donateurs, sponsoren en subsydzjes.

Nijs

Arumer Sponsor Loterij

Op freed 29 july 2016 presentearret Stifting Teater Selskip Arum jo de “Arumer Sponsor Loterij” De útrikking sil yn‘e feesttinte wêze, tidens de CSA Film Award jûn. De geweldige prizen binne beskikber stelt troch ferskate Arumer ûndernimmers. In oersicht: Dinerbon oanbean troch herberg de Gekroonde Leeuw Saunabon oanbean troch it Stolphuis Brûnzen sinnewizer oanbean troch […]